Telefon rehabilitace: 465 676 809

Recepce:

Po-Čt 7:00-15:00

Pá 7:00-12:00

Pracovní doba:

Po-Pá 7:00-11:30 12:00-15:00

V moderním a příjemném prostředí poskytujeme komplexní rehabilitační služby v léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu dětí a dospělých ve všech klinických oborech.

 • Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní specialisté v oboru fyzioterapie.
 • Většina výkonů rehabilitační péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Nutný poukaz typu FT ( od lékaře ).
 • Rekondiční a relaxační služby je možné provádět za přímou platbu. Vašim příbuzným a známým můžete zakoupit dárkový poukaz, a tak přispět ke zlepšení jejich zdraví.
 • Naším cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči.

Služby:

Nabízíme služby rehabilitační, rekondiční, preventivní a relaxační. Provádíme komplexní vyšetření pohybového systému, včetně diagnostiky funkčních poruch, stanovení fyzioterapeutické diagnózy a sestavení léčebného plánu. Pro zvyšování kvality našich služeb dbáme o neustálé vzdělávání našich terapeutů formou odborných a certifikovaných kurzů. Můžeme Vám nabídnout řadu nejnovějších metod cvičení, rehabilitačních technik a koncepcí založených na nejnovějších poznatcích fyzioterapie.

Ošetřujeme:

 • akutní a chronické bolesti pohybové soustavy – bolesti zad, hlavy, kloubů, funkční poruchy
 • poúrazové stavy – zlomeniny, distorze, luxace kloubů, poranění šlach a vazů
 • předoperační a pooperační stavy – vazy, menisky, meziobratlové ploténky, totální endoprotézy aj.
 • úponové bolesti
 • degenerativní a revmatoidní onemocnění pohybového aparátu - artrózy, revmatoidní artritidy, M. Bechtěrev
 • skoliózy, vadné držení těla, svalové dysbalance
 • neurologická onemocnění – stavy po CMP, RSM, periférní parézy, neuropatie, kořenové syndromy
 • funkční ženskou sterilitu, stresovou inkontinenci
 • prevence potíží pohybového aparátu

Tým fyzioterapeutů:

 • Mgr. Michal Bodnár, vedoucí fyzioterapeut
 • Iva Prokopcová DiS.
 • Mgr. Jana Krsková
 • Bc. Andrea Šmídková
 • Bc. Věra Kotyzová
 • Mgr. Lucie Veselá, Kosková

Recepce:

 • Ludmila Netíková
 • Helena Motyčková
Používané metody a techniky
 • MDT ( Mechanická diagnostická terapie – Mc Kenzie )
 • DNS ( Dynamická neuromuskulární stabilizace – Kolář )
 • Metoda Roswithy Brunkow
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Fyzioterapie při dysfunkci pánevního dna
 • PNF ( Propriceptivní neuromuskulární facilitace )
 • ASC ( Aktivní segmentální centrace – Švejcar )
 • Senzomotorická stimulace
 • Techniky k ovlivňení měkkých tkání, míčkování
 • Mobilizace páteře a periferních kloubů
 • Postizometrická relaxace, strečink
 • Reflexní a segmentové masáže
 • Míčková facilitace dle Jebavé
 • Individuální kondiční cvičení
 • Cvičení s využitím velkých míčů, overballů, pružných tahů, nestabilních ploch
 • Reedukace pohybových stereotypů
 • Škola zad
 • Ergonomie, poradenství
 • Instruktáž k domácímu cvičení
 • Kineziotaping
Fyzikální terapie
 • Elektroléčba
 • Magnetoterapie
 • Ultrazvuk
 • Kombinovaná terapie
 • Termoterapie – solux
 • Laser, laserová sprcha
 • Rázová vlna
 • Přístrojová lymfodrenáž, včetně ošetření lymfatických uzlin
 • Vodoléčba – částečná vířivá koupel horních, dolních končetin

Informace pro klienty:

Platnost poukazu k rehabilitaci je maximálně 7 pracovních dní. Během této lhůty je třeba se dostavit na zvolené RHB pracoviště, kde pro Vás bude sestaven léčebný plán.

Případnou neúčast na terapii oznamujte nejpozději 24 hodin předem, jinak nárok na proceduru propadá bez náhrady. Při 2 neomluvných absencích dojde k vyřazení z léčebného programu. Přerušením léčby na dobu delší 14-ti dnů pozbývá poukaz k rehabilitaci platnost.

Předehřátí (např. Soluxem) je zdravotními pojišťovnami hrazeno pouze jako součást výkonu 21713, ve všech ostatních případech není hrazeno ze zdravotního pojištění. Bližší informace na recepci, nebo u vedoucí rehabilitace.

O pořadí pacientů na elektroléčbě a vodoléčbě rozhoduje zdravotnický personál.

Prosíme Vás, abyste své mobilní telefony používali pouze na místech, kde nebudou rušit ostatní pacienty a zdravotnické pracovníky při výkonu povolání.

Nabízíme Vám možnost zakoupení dárkových poukazů na rehabilitační služby.

Ceník RHB výkonů pro samoplátce:

Elektroléčba (magnetoterapie) do 15 minut 100,- Kč
Předehřátí (solux) 20,- Kč
Laser do 5 minut 100,- Kč
Laserová sprcha do 5 minut 170,- Kč
Měkké techniky vč. Soft míčků 15 minut 160,- Kč
Mobilizační techniky 170,- Kč
Léčebná tělesná výchova vč. instruktáže a zácviku 30 minut 350,- Kč
Rekondiční masáž 30 minut 400,- Kč
Kineziologický rozbor 30 minut 400,- Kč
Administrativní výkon (např. vyplnění úrazu pro pojišťovnu) do 15 min
Přístrojová lymfodrenáž 30 minut 250,- Kč
Rázová vlna 1 aplikace
Kineziotape (dle rozsahu 1 Kč,-/1cm) každých započatých 15 min 50,- Kč

Vodoléčba

Vířivá koupel horních končetin 15 minut 150,- Kč
Vířivá koupel dolních končetin 15 minut 150,- Kč
Vířivá koupel HKK, DKK na předpis lékaře bez úhrady ZP 15 minut 100,- Kč