Telefon rehabilitace: 465 676 809

Recepce:

Po-Čt 7:00-15:00

Pá 7:00-12:00

Pracovní doba:

Po-Čt 7:00-17:00

Pá 7:00-15:00

V moderním a příjemném prostředí poskytujeme komplexní rehabilitační služby v léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu dětí a dospělých ve všech klinických oborech.

 • Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní specialisté v oboru fyzioterapie.
 • Většina výkonů rehabilitační péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Nutný poukaz typu FT ( od lékaře ).
 • Rekondiční a relaxační služby je možné provádět za přímou platbu. Vašim příbuzným a známým můžete zakoupit dárkový poukaz, a tak přispět ke zlepšení jejich zdraví.
 • Naším cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči.

Služby:

Nabízíme služby rehabilitační, rekondiční, preventivní a relaxační. Provádíme komplexní vyšetření pohybového systému, včetně diagnostiky funkčních poruch, stanovení fyzioterapeutické diagnózy a sestavení léčebného plánu. Pro zvyšování kvality našich služeb dbáme o neustálé vzdělávání našich terapeutů formou odborných a certifikovaných kurzů. Můžeme Vám nabídnout řadu nejnovějších metod cvičení, rehabilitačních technik a koncepcí založených na nejnovějších poznatcích fyzioterapie.

Ošetřujeme:

 • akutní a chronické bolesti pohybové soustavy – bolesti zad, hlavy, kloubů, funkční poruchy
 • poúrazové stavy – zlomeniny, distorze, luxace kloubů, poranění šlach a vazů
 • předoperační a pooperační stavy – vazy, menisky, meziobratlové ploténky, totální endoprotézy aj.
 • úponové bolesti
 • degenerativní a revmatoidní onemocnění pohybového aparátu - artrózy, revmatoidní artritidy, M. Bechtěrev
 • skoliózy, vadné držení těla, svalové dysbalance
 • neurologická onemocnění – stavy po CMP, RSM, periférní parézy, neuropatie, kořenové syndromy
 • funkční ženskou sterilitu, stresovou inkontinenci
 • prevence potíží pohybového aparátu

Tým fyzioterapeutů:

 • Mgr. Michal Bodnár, vedoucí fyzioterapeut
 • Iva Prokopcová DiS.
 • Mgr. Jana Krsková
 • Bc. Andrea Šmídková
 • Bc. Věra Kotyzová
 • Michaela Páchová , DiS

Recepce:

 • Michaela Kosková
 • Helena Motyčková
Používané metody a techniky
 • MDT ( Mechanická diagnostická terapie – Mc Kenzie )
 • DNS ( Dynamická neuromuskulární stabilizace – Kolář )
 • Metoda Roswithy Brunkow
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Fyzioterapie při dysfunkci pánevního dna
 • PNF ( Propriceptivní neuromuskulární facilitace )
 • ASC ( Aktivní segmentální centrace – Švejcar )
 • Senzomotorická stimulace
 • Techniky k ovlivňení měkkých tkání, míčkování
 • Mobilizace páteře a periferních kloubů
 • Postizometrická relaxace, strečink
 • Reflexní a segmentové masáže
 • Míčková facilitace dle Jebavé
 • Individuální kondiční cvičení
 • Cvičení s využitím velkých míčů, overballů, pružných tahů, nestabilních ploch
 • Reedukace pohybových stereotypů
 • Škola zad
 • Ergonomie, poradenství
 • Instruktáž k domácímu cvičení
 • Kineziotaping
Fyzikální terapie
 • Elektroléčba
 • Magnetoterapie
 • Ultrazvuk
 • Kombinovaná terapie
 • Termoterapie – solux
 • Laser, laserová sprcha
 • Rázová vlna
 • Přístrojová lymfodrenáž, včetně ošetření lymfatických uzlin
 • Vodoléčba – částečná vířivá koupel horních, dolních končetin, celotělová podvodní masáž

Informace pro klienty:

Platnost poukazu k rehabilitaci je maximálně 7 pracovních dní. Během této lhůty je třeba se dostavit na zvolené RHB pracoviště, kde pro Vás bude sestaven léčebný plán.

Případnou neúčast na terapii oznamujte nejpozději 24 hodin předem, jinak nárok na proceduru propadá bez náhrady. Při 2 neomluvných absencích dojde k vyřazení z léčebného programu. Přerušením léčby na dobu delší 14-ti dnů pozbývá poukaz k rehabilitaci platnost.

Předehřátí (např. Soluxem) je zdravotními pojišťovnami hrazeno pouze jako součást výkonu 21713, ve všech ostatních případech není hrazeno ze zdravotního pojištění. Bližší informace na recepci, nebo u vedoucí rehabilitace.

O pořadí pacientů na elektroléčbě a vodoléčbě rozhoduje zdravotnický personál.

Prosíme Vás, abyste své mobilní telefony používali pouze na místech, kde nebudou rušit ostatní pacienty a zdravotnické pracovníky při výkonu povolání.

Nabízíme Vám možnost zakoupení dárkových poukazů na rehabilitační služby.

Ceník RHB výkonů pro samoplátce:

Elektroléčba (magnetoterapie) do 15 minut 75,- Kč
Předehřátí (solux) 20,- Kč
Laser do 5 minut 75,- Kč
Laserová sprcha do 5 minut 150,- Kč
Měkké techniky vč. Soft míčků 15 minut 120,- Kč
Mobilizační techniky 150,- Kč
Léčebná tělesná výchova vč. instruktáže a zácviku 30 minut 240,- Kč
Kineziologický rozbor 30 minut 240,- Kč
Administrativní výkon (např. vyplnění úrazu pro pojišťovnu) do 15 min 100,- Kč
Přístrojová lymfodrenáž vč. manuálního ošetření lymfatických uzlin 30 minut 200,- Kč
Rázová vlna 1 aplikace 500,- Kč
Skupinové cvičení do 6 osob (60 minut) 1x 120,- Kč
5x 550,- Kč
10x 1000,- Kč
Kineziotape (dle rozsahu 2 Kč,-/1cm pásky) 15 min 50,- Kč
Intravaginální sonda Periform 790,- Kč
Edukátor 450,- Kč
Zapůjčení přístroje Pericalm 3 týdny 200,- Kč

Vodoléčba

Perličková koupel CELOTĚLOVÁ (20 minut) 1x 150,- Kč
5x 600,- Kč
10x 1100,- Kč
Perličková /vířivá/ koupel celotělová/jako další procedura po podvodní masáži/ (15 minut) 1x 80,- Kč
5x 350,- Kč
10x 600,- Kč
Vířivá koupel horních, dolních končetin 15 minut 80,- Kč
Vířivá koupel HKK, DKK na předpis lékaře bez úhrady ZP 15 minut 40,- Kč
Zábal po vodoléčbě 30,- Kč